VElkommen til herkules turn
Livslang glede i fysisk aktivitet

Hvorfor turn?

‘’ Grunnlaget legges i gym og turn. Gym og turn fra tidlig alder stimulerer den motoriske utviklingen og gir et godt utgangspunkt for å bedrive idrett og få livslang glede av fysisk aktivitet’’
Norges gymnastikk-og turnforbund
Aktuelt
INNTAK TIL HERKULES TURN TROPP

Bli en del av Herkules turn tropp!

Gå inn på aktuelt for mer informasjon!

OPPSTART HØST 2023

VELKOMMEN TIL NY TURNSESONG! Vi starter opp med høst sesongen uke 34. Mer informasjon for medlemmene våre kommer på Spond.

Vi trenger din støtte

Grasrotandelen: 975612821
Vipps: 80715