VElkommen til herkules turn
Livslang glede i fysisk aktivitet

Hvorfor turn?

‘’ Grunnlaget legges i gym og turn. Gym og turn fra tidlig alder stimulerer den motoriske utviklingen og gir et godt utgangspunkt for å bedrive idrett og få livslang glede av fysisk aktivitet’’
Norges gymnastikk-og turnforbund
Aktuelt
JULEAVLSUTNING 2022

Herkules turn inviterer til juleavslutning 7.desember kl.17.30 i fritidsparken. Det koster 70kr for voksne i inngang. Detvil bli kiosk og loddsalg. Vi tar vipps! Håper alle har muligheten til å komme.

Breddepartiene tar ferie fra 7.desember, tropp holder på ut uke 50.

Buskerudtrampetten 2022

Våre fantastiske turnere på tropp har i helgen deltatt på Buskerudtrampetten 2022 i Drammen. De leverte gode resultater og fikk mange fine plasseringer. Rekrutt 1 tumbling kom på 10.plass og rekrutt trampett kom på 28.plass. Junior kvinner kom på 7.plass både på trampett og tumbling. Junior mix kom på 8.plass i tumbling og 9.plass i trampett.

Vi trenger din støtte

Grasrotandelen: 975612821
Vipps: 80715