VElkommen til herkules turn
Livslang glede i fysisk aktivitet

Hvorfor turn?

‘’ Grunnlaget legges i gym og turn. Gym og turn fra tidlig alder stimulerer den motoriske utviklingen og gir et godt utgangspunkt for å bedrive idrett og få livslang glede av fysisk aktivitet’’
Norges gymnastikk-og turnforbund
Aktuelt
TEKNISKE PROBLEMER

For øyeblikket sendes påmelding og andre henvendelser til feil mail-adresse.

Om dere ønsker å melde på deres barn, eller har andre spørsmål så send en mail til herkulesturn@gmail.com.

Beklager dette.

Vi trenger din støtte

Grasrotandelen: 975612821
Vipps: 80715